Czym jest grupa AA

Anonimowi Alkoholicy – to ruch społeczny, skupiający osoby uzależnione od alkoholu, które chcą przestać pić. Uczestnictwo w mityngach AA jest dobrowolne i bezpłatne. Ruch AA zrodził się w USA. Za jego prekursorów uważa się maklera giełdowego Billa Wilsona oraz chirurga dr Boba czyli Roberta Hoolbruka Smitha. Bill miał wówczas na swoim koncie dziesiątki pobytów w zakładach alkoholowych, gdyby żył, pewnie przeszedłby detoks alkoholowy warszawa, natomiast Bob nie był już w stanie operować. Ich spotkanie w roku 1935 zainicjowało pierwsze spotkania osób uzależnionych. Za datę powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików uznaje się dzień 10 czerwca 1935 r.

Wkrótce ukazała się opracowana przez nich księga Anonimowi Alkoholicy, od której pochodzi nazwa ruchu oraz Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików, na których opiera się cała filozofia ruchu. W roku 1955 zatwierdzono godło AA, którym jest koło z wpisanym w środek trójkątem. Koło symbolizuje ogólnoświatową wspólnotę AA natomiast trzy boki trójkąta oznaczają kolejno: wyzdrowienie, jedność i służbę. W Polsce dwie pierwsze grupy powstały w Poznaniu w połowie lat 70, trzecia w Będzinie natomiast czwarta w Warszawie w roku 1980. Obecnie na terenie całego kraju logo_aafunkcjonuje ok 1500 grup Anonimowych Alkoholików.
„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, leczą się i często mają doświadczenia z leczenie odwykowe. Są to ludzie, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Jeśli Chcesz dołączyć do zespołu redakcyjnego, Masz pytania, propozycje współpracy, koniecznie do nas napisz.

Warto znać